جامعه مدنی

ملاحظاتی پيرامون جنبشهای اجتماعی ايران

ملاحظاتی پيرامون جنب شهای اجتماعی ايران  هادی زمانی،    www.hadizamani.com بسياری از نظريه پردازان بر اين باورند که جنبشهای اجتماعی معاصر به اندازه جنبش های کلاسيک به روشنفکران مرجع، سازمانهای مدنی، رهبری و نقشه راه نيازندارند. زيرا در اين جنبش ها نقش روشنفکران، احزاب سياسی و سازمانهای مدنی متداول حاشيهای …

بیشتر بخوانید »

آزادی و روشنفکر

نسيم خاكسار در آمد در این گفتار، به آزادی چون مفهومی که ژان ژاک روسو برای مثال آن را فطری و طبیعی ذات بشر می‌داند یا به تعریف از آزادی در دوره‌های تاریخی نمی‌پردازم و این که چگونه دستاورد‌های بشری، مثل اختراع صنعت و کشفیات علمی به انسان آزادی بخشیده‌اند. …

بیشتر بخوانید »

دختران خیابان انقلاب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی

نوشین احمدی خراسانی   پیش از آغاز حرکت «دختران خیابان انقلاب»، شاید بسیاری از ما تصور نمی‌کردیم که نسل جدید زنان بتواند در چنین ابعادی جنبش زنان‌ را به تحرک وادارد و بار دیگر گفتمان حقوق برابر زنان را در افکار عمومی به شکلی گسترده مطرح سازد. ایجاد چنین موجی …

بیشتر بخوانید »

دکتر مصدق و «سوسیال دموکراسی»

محمود نکوروح در گذار از دیکتاتوری رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد و کودتای محمدرضا شاه جامعه ایران تجارب فراوانی را از سر گذراند که هرچه فراتر رویم در رابطه با گذشته «غیرقابل باور» است، زیرا که بعد از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ فضا بازشده اگر چه مشکلات …

بیشتر بخوانید »

یادگیری اجتماعی و توسعه

محسن رنانی (درس‌های بمباران هیروشیما و کودتای ۲۸ مرداد)   «توسعه» پدیده هزار چهره یا هزار لایه‌ای است که هر لایه‌‌ی آن را می‌کاوی به لایه دیگری می رسی. یکی از «ریشه‌»‌های اصلی و همزمان یکی از «شاخص»‌های توسعه، «تمنای یادگیری» است. همان‌گونه که هیچ فردی به رشد وجودی و …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner