نهاد های مدنی

آزادی و روشنفکر

نسيم خاكسار در آمد در این گفتار، به آزادی چون مفهومی که ژان ژاک روسو برای مثال آن را فطری و طبیعی ذات بشر می‌داند یا به تعریف از آزادی در دوره‌های تاریخی نمی‌پردازم و این که چگونه دستاورد‌های بشری، مثل اختراع صنعت و کشفیات علمی به انسان آزادی بخشیده‌اند. …

بیشتر بخوانید »

نقش نهادهای مدنی در آینده توسعه ایران

محسن رنانی مشروح سخنرانی محسن رنانی روزنامه قانون * وقتی رضایت نباشد، رفاه نیز معنایش را از دست می‌دهد * توسعه مثلثی است که یک ضلعش رفاه یکی رضایت و دیگری معناست * مهم‌ترین آفتی که در ایران وجود دارد، این است که نهاد مدنی بالغ نداریم * باید اقتدار …

بیشتر بخوانید »

تحقق رؤیای ناتمام مشروطه‌خواهی

هاشم آقاجری  گفت‌وگو با هاشم آقاجری مشروطه‌خواهی آرمانی است که بیش از یک‌و‌نیم سده در ایران دنبال شده است. نسل‌های مختلف نیروهای اجتماعی، فکری و سیاسی، مشروطه‌کردن قدرت را پیش‌شرط تحقق مطالبه مشارکت، حق تعیین سرنوشت، پاسخ‌گویی، کرامت، آزادی و عدالت می‌دانستند. با وجود توفیق نسبی در هر برهه برای …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner