اتنیک‌ها

قومیت، همبستگی و توسعه

بیست و یکمین جلسه از میزگردهای توسعه با حضوردکتر محسن رنانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه اصفهاندکتر امیر نیک‌پی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتیدکتر ندا کردونی، پژوهشگر و مدرس دانشگاهپژوهشگران پویش فکری توسعه و جمعی از علاقمندان که از طریق فراخوان عمومی در این میزگرد شرکت کردند. معرفی: میزگردهای توسعه سلسله نشست‌هایی …

بیشتر بخوانید »

تبعیض اتنیکی مانع اصلی همپیوستگی مهاجران است

مهرداد درویش پور   به مناسبت چاپ سوم کتاب مهاجرت و قومیت • به جای ادغام و همپیوستگی شاید بهتر باشد از واژه مشارکت و دربرگیرندگی سخن گفت که نه یک سویه است و نه تنها معنای اتنیکی به خود می‌گیرد. تازه‌ترین آمارها از اروپای غربی درسال ۲۰۲۱ نشانگر آن …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner