مهاجر و مهاجرت

مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

محمدرضا نیکفر  تعلق داشتن، تعلق نداشتن (بخش دوم) سال ۱۴۰۰ سال چرخش قرن است، قرن ۱۴ ایرانی در تقویم هجری شمسی به پایان می‌رسد. اگر چندان به عدد و رقم پایبند نباشیم و محتوای دوره‌ی تاریخی را پایه قرار دهیم، شاید بهتر باشد شروع قرن را انقلاب مشروطیت بگذاریم که …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner