صنوف

پروکاریا و چالش طبقاتی – بخش 2 -1

گای استندینگ، ترجمه گودرز اقتداری   دربطن تحولاتی که به سرعت در جریان است طبقه جدیدی در حال تولد می باشد. گای استندیگ ( Guy Standing) در مقاله پروکاریا و چالش طبقاتی از ظهور، عملکرد و رابطه طبقه ی جدید با پرولتاریای سنتی سخن می گوید. نویسنده براین نظر است …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner