اقتصاد

اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی

احمد سیف چکیده در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن …

بیشتر بخوانید »

جهانی‌سازی و افسانه‌هایش

نوآم چامسکی و ها-جون چانگ   گفت‌وگویی با نوآم چامسکی و ها-جون چانگ درباره برنده‌ها و بازنده‌های جهانی‌سازی  ترجمه: نوید نزهت از اواخر دهه ١٩٧٠ به این‌سو، این مارش جهانی‌سازی نولیبرال بوده که اقتصاد و کشورهای بالادستی جهان را به پیش رانده است: فرایندی که تأثیرات و پیامدهایش بر جوامع …

بیشتر بخوانید »

اقتصاد رفتاری و فناوری سیاستگذاری

محسن رنانی خیلی از خطاهای سیاستی در ایران قابل پیش‌گیری بود اگر روشنگری نظریه‌های «اقتصاد رفتاری» و «اقتصاد نهادی»‌ مورد توجه سیاستگذاران ما قرار می‌گرفت. سیاستمداران ما گرچه گاهی در حوزه سیاست‌ کولاک می‌کنند اما در حوزه اقتصاد، به غایت بی‌سوادند؛ و عجیب آن که حاضر نیستند این بی‌سوادی را …

بیشتر بخوانید »

به هر ایرانی یک بشکه نفت!

احمد پورمندی   طرحی در خدمت توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی طرح حاضر بخشی از مطلب مفصل‌تریست(۱) که در آن به چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته‌ام. این مطلب را به اندیشکده وابسته به «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران»(هجا) ارایه کردم و دوستان حاضر در وبمینار مربوطه …

بیشتر بخوانید »

پروکاریا و چالش طبقاتی – بخش 2 -1

گای استندینگ، ترجمه گودرز اقتداری   دربطن تحولاتی که به سرعت در جریان است طبقه جدیدی در حال تولد می باشد. گای استندیگ ( Guy Standing) در مقاله پروکاریا و چالش طبقاتی از ظهور، عملکرد و رابطه طبقه ی جدید با پرولتاریای سنتی سخن می گوید. نویسنده براین نظر است …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner