حقوق

قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 1368 دانلود pdf قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه اولیه دانلود pdf قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان دانلود pdf متمم قانون اساسی مشروطه دانلود pdf

بیشتر بخوانید »

دو مفهوم از آزادی

آیزایا برلین / برگردان: شیریندخت دقیقیان اگر انسان ها هرگز با یکدیگر بر سر غایت زندگی، تفاوت آراء نداشتند و اگر نیاکان ما بی هیچ منعی در باغ عدن مانده بودند، مطالعات جاری “مسند آکادمیک چیچله برای نظریه های اجتماعی و سیاسی” [۲]، پانمی گرفتند. [۳] زیرا چنین مطالعاتی از عدم توافق سرچشمه …

بیشتر بخوانید »

عدالت از دیروز تا فردا!

احمد پورمندی به جای مقدمه: تحریریه میهن اسم این پرونده را ” بازگشت به عدالت” گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: “عدالت”،  مفهومی “قدیم ” است. آن قدر قدیم که «انسان». این طور شروع کنیم که انسان، جانوری است خودخواه و اجتماعی. ما اگر خودخواه …

بیشتر بخوانید »

کنشگری تحت حاکمیت خودکامه

ریچی نوژنگ خاتمی – رامین جهانبگلو کنشگری تحت حاکمیت خودکامه: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران برگردان: حمید شیرازی برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Acting under Tyranny: Hannah Arendt and the Foundations of Democracy in Iran [3].   در میان اغتشاشات جاری در خاورمیانه که منجر به تغییر …

بیشتر بخوانید »

انتخابات – ملاحظات و تأملات

محمدرضا نیکفر هر رخدادی امکانی عرضه می‌کند برای مشاهده چیزهایی که پیش از آن چندان آشکار نیستند. انتخابات − که استخوانی است لای زخم نظام ولایی − از آن رخدادهایی است که چیزهای بسیاری را برملا می‌کند، هم در مورد حکومت وجناح‌های آن، هم در مورد منتقدان و مخالفان نظام …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner