حقوق بشر

دو مفهوم از آزادی

آیزایا برلین / برگردان: شیریندخت دقیقیان اگر انسان ها هرگز با یکدیگر بر سر غایت زندگی، تفاوت آراء نداشتند و اگر نیاکان ما بی هیچ منعی در باغ عدن مانده بودند، مطالعات جاری “مسند آکادمیک چیچله برای نظریه های اجتماعی و سیاسی” [۲]، پانمی گرفتند. [۳] زیرا چنین مطالعاتی از عدم توافق سرچشمه …

بیشتر بخوانید »

عدالت از دیروز تا فردا!

احمد پورمندی به جای مقدمه: تحریریه میهن اسم این پرونده را ” بازگشت به عدالت” گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: “عدالت”،  مفهومی “قدیم ” است. آن قدر قدیم که «انسان». این طور شروع کنیم که انسان، جانوری است خودخواه و اجتماعی. ما اگر خودخواه …

بیشتر بخوانید »

کنشگری تحت حاکمیت خودکامه

ریچی نوژنگ خاتمی – رامین جهانبگلو کنشگری تحت حاکمیت خودکامه: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران برگردان: حمید شیرازی برگردان از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: Acting under Tyranny: Hannah Arendt and the Foundations of Democracy in Iran [3].   در میان اغتشاشات جاری در خاورمیانه که منجر به تغییر …

بیشتر بخوانید »

تنش و تضاد دموکراسی و حقوق بشر از نگاه هابرماس

آرش سرکوهی   ۱. حقوق بشر مجموعه حق‌هایی سلب ناشدنی است که همه انسانها، به دلیل انسان بودن، از آن‌ها برخوردار اند. ۲. مشروعیت رأی اکثریت در انتخابات آزاد از مهم‌ترین مولفه‌های دموکراسی است. هنگامی که بین این دو هنجار تضاد افتد چه باید کرد؟ می توان به اتکاء رای …

بیشتر بخوانید »

سیر اندیشه تجددخواهی و آزادی در ایران

متن فشرده سخنرانی نگارنده در کتابخانه کسنینگتون لندن به دعوت کانون ایران  روز ۱۳ آپریل ۲۰۱۲  از دعوت کانون ایران در لندن و آقای دکتر قاسمی كه فرصت مشاركت در این گفتگو را فراهم كردند، سپاسگزارم.  تعریف ما از مدرنیته بر اساس اینکه از چه دیدگاهی در آن می‌نگریم فرق می‌کند. …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner