فلسفه

افول تمدن(معرفی کتاب)

رامین جهانبگلو در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که به ویژه در آموزه‌های گاندی و تاگور متبلور …

بیشتر بخوانید »

تأملی بر مقاله ی “وارثان برنشتاین، آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟”

نقی حمیدیان آقای جاسکی در مقاله خود مرور فشرده ای در تاریخ تحولات فکری جنبش سوسیال دموکراسی تا اوائل قرن گذشته انجام داد. در لابلای آن به نظر احمد پورمندی و محسن حیدریان نیز به کوتاهی اشاره ای هم کرد. در آخرین عبارات مقاله، به این نتیجه گیری رسید:‬‬ “بار …

بیشتر بخوانید »

نولیبرالیسم در فلسفه و سیاست

گودرز اقتداری صندوق بین المللی پول اخیرا نظراتی را درباره منافع نولیبرالیسم مطرح نمود و از “برنامه نولیبرالی” برای پیش راندن مقررات زدائی اقتصادی در سراسر جهان، و برای فشار بر بازار ملی برای گشایش به روی سرمایه و تجارت جهانی حمایت کرد و از دولت ها خواست برای کاهش …

بیشتر بخوانید »

نقد نظریه‌ی پساسکولار

ناصر کاخساز هابرماس در آخرین نوشته‌اش نکات جالبی را در باره‌ی نقد دین با انگیزه‌ی مدارا با آن، توصیه کرده بود. من از نظرات او در این باره و در موارد دیگر بسیار سود جسته‌ام و بیشتر هم از این زاویه که با تجارب عملی و نظری خود من در …

بیشتر بخوانید »

رویکردهای فیلسوفان سیاسی به انقلاب و رفورم

اسفندیار طبری   از انقلاب در مفهوم رایج، به عنوان یک تحول ساختاری در زمان بسیار کوتاه یاد می‌ شود.  به ویژه، گسترۀ آن که تمامی ارگان های اجتماعی را متاثر می‌ سازد، یک جنبۀ استثنایی‌ دارد.  اما انقلاب در دوران کنونی چهره های دیگری نیز یافته که برای یک …

بیشتر بخوانید »

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner