دیگران در میان ما؛ تجربه‌ی زندگی مهاجران در ایران

اقلیت‌بودن همچون مهاجران به ایران

گرچه مسئله‌ی اقلیت‌ بودن در ایران، هر روز که می‌گذرد، توجه بیشتری بر می‌انگیزد، اما هنوز به مسئله‌ی مرکزی ما تبدیل نشده است. توجه به مسئله‌ی اقلیت‌ها و شنیدن صدای آنها و آموختن از آنچه آنها تجربه کرده‌اند، می‌تواند به رویکردی عمومی تبدیل شود. از اقلیت‌های اتنیکی تا اقلیت‌های دینی و جنسی و نیز مهاجران به ایران، همگان از تجربه‌ی تبعیض، تحقیر، رنج و ستم سخن گفته‌اند. این تجربه‌ی «آنها» را نه فقط حکومت، بلکه «ما» با هم ایجاد کرده‌ایم و مسئولیت جمعی ماست. البته ممکن است میزان همدستی ما در هر گروهی، متفاوت با گروه دیگر باشد، و حتی در یک گروه از جمله اقلیت‌ها باشیم که تجربه‌ی ستم دارند و در جای دیگر از اکثریتی که ستم کرده‌اند. اما فارغ از آنچه هر کسی در جایگاه فردی‌اش چه نقشی دارد، مسئولیت جمعی جامعه‌ی ایران در مواجهه با اقلیت‌ها قابل انکار نیست. از سرکوب صدساله‌ی بهائیان تا پایمالی حقوق اتنیک‌ها و تحقیر اقلیت‌های جنسی و تبعیض علیه مهاجران، آنچه مشترک است، همین «مسئولیت جمعی» است. 

اگر اقلیت‌ها رنج برده‌اند، ما که آگاه یا ناخود‌آگاه در ایجاد یا تداوم این رنج همدستی کرده‌ایم، ابتدا باید بیاموزیم که بشنویم و بپذیریم. رنج اقلیت بودن مرتبط با موقعیت اقلیت ‌بودن است. بنابراین آنها که این موقعیت را تجربه نکرده‌اند، شاید تصور درستی از تبعیض ساختاری در چنین موقعیتی ندارند و اغلب اولین واکنش آنها انکار است. اما آنکه تجربه‌ی اقلیت‌ بودن ندارد چگونه می‌تواند تجربه‌ی بودن در این موقعیت را انکار کند؟

مسئله‌ی اقلیت در ایران اهمیت دیگری هم دارد. به نظر می‌رسد که هر راه‌حلی برای آینده و هر کوششی برای گذار از آنچه نامطلوب است، بدون فهم وضعیت «اقلیت» و اعتراف به تبعیض و ستمی که تجربه کرده‌اند و پذیرش حقوق آنها ممکن نخواهد بود. کوشش برای برساختن جامعه‌ای که بر ارزش‌های انسان‌محور مبتنی است و آرمان‌های دموکراتیک و حقوق‌بشری را محترم می‌داند، بدون توجه به مسئله‌ی اقلیت‌ها ناکام خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

همچنین ببینید

خلا معرفتی فاجعه‌آمیز در زمینه عدالت اجتماعی

فرشاد مومنی متفکرهای بزرگ توسعه که دوره ده هزار ساله از تاریخ مکتوب بشر را …

چرا سوسیال دموکراسی؟

مسعود نقره کار سوسیال دموکراسی راه عقلانی وعملیِ گذارجامعه ما از وضعیتی اسفبار به مرحله‌ای …

تأملی بر مقاله ی “وارثان برنشتاین، آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟”

نقی حمیدیان آقای جاسکی در مقاله خود مرور فشرده ای در تاریخ تحولات فکری جنبش …

شاخص‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری

مزدک لیماکشی ما‌ها که در دیکتوری‌ها زیسته‌ایم می‌دانیم که دیکتاتوری در عمل به چه معنی …

بررسي و نقد آثار همايون كاتوزيان

كنفرانس جامعه شناسي تاريخي   ستاره جرگه روشنفكري بررسي و نقد آثار همايون كاتوزيان در …

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner